Gizlilik politikası

Tarihigun.Com  Portalı’na kaydolan kullanıcın bütün kişisel bilgileri korunmaktadır.

Üye ve kullanıcılar, kendilerinden istendiği takdirde, kimlik, telefon, adres, e-mail gibi bilgileri vermekle yükümlüdür.

Tarihigun.Com, son derece sorumlu ve hassas davranarak, kişisel bilgilerinizi sadece sitemizi hangi sosyo-ekonomik grubun, ne oranda takip ettiğini ölçmek amacıyla kullanacaktır.

Tarihigun.Com Portalı’nı daha verimli kullanmanız için, sizi “Kullanım Koşulları” bölümünü okumaya davet ediyoruz.